VIA VITICOLA DOMENIILE PRINCE MATEI

Domeniile Prince Matei

Aflată în Muntenia, la interferența zonei de deal cu cea de câmpie, încadrată fiind de Dealul Istrița, în partea de vest și de Câmpia Buzăului în partea de est, Villa Zorilor are numele legat de poetul Vasile Cârlova (1809 – 1831), mai precis a fost construită de parinții săi. Via de la Zorești a fost o parte a averii familiei sale, provenind din moștenirea episcopului Luca Cipriotul, episcop de Buzău (1583-1603). În 1922, în Anuarul SOCEC al României Mari, moșierul Horia C. Cârlova deținea 100 ha de viță de vie în Zorești. După 1990, via și crama ajung în proprietatea Vinarte SRL. Începand cu 2019, holdingul care deține și Viticola Sarica Niculițel achiziționează Crama Villa Zorilor din Zorești și creează o nouă companie, Domeniile Prince Matei.